Tilbud til børn og unge med handicap

Er du barn eller ung med handicap eller forældre til et handicappet barn, har du og din familie forskellige muligheder for at få hjælp og støtte.

Når familie og Børnehandicap skal vurdere barnets eller familiens behov, gør vi det med udgangspunkt fra barnets handicap. Derfor kan støtten være meget varieret og spænder økonomisk kompensation til en merudgift og over i døgnanbringelser. Støtten kan også gives direkte til barnet, eller den kan gives til jer som familie.

Hvem kan få hjælp:

Du kan tilbydes hjælp, hvis dit barn har: et betydeligt og varigt fysisk og/eller psykisk handicap. eller hvis dit barn har en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Dit barns og din families behov for hjælp og støtte vurderes individuelt, ud fra netop dit barns handicap og konkrete problemstillinger.

Link til Socialstyrelsens: : Foraeldre til børn med fysisk eller psykisk handicap

Er du barn eller ung med handicap kan vi tilbyde dig aktiviteter og aflastninger.

Hvordan styrer du din vrede ? Hvordan håndterer du forelskelse ? Kan du modstå gruppepres ? Oplever du angst ? Hvis du kan svare ja til nogle af disse spørgsmål, kunne et forløb med social færdighedstræning måske være noget for dig.

Læs om forløbet hos Familie og Børnehandicap her

Mangler du inspiration til hvilke aktiviteter du kan benytte, enten med familie, venner eller kontaktperson, så find nogle i vores brochure:

Her finder du en pjece med muligheder for aktiviteter i Silkeborg og omegn.