Solbo som arbejdsplads

Grundlæggende personalepolitiske værdier

På Solbo opfatter vi det gode arbejdsmiljø som grundlæggende for udvikling af kvalitet i arbejdet.

Gennem åben dialog og sparring med kolleger og ledelse skabes løbende en atmosfære, hvor både børn og medarbejdere trives.

Ledelsesmæssigt tager Solbo afsæt i systemisk og anerkendende teori, hvor der arbejdes målrettet mod, at den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer kommer i spil i samarbejdet om opgaveløsning.

På Solbo er der stor mulighed for at påtage sig ansvar og herigennem få indflydelse på egen arbejdssituation.

Teamorganisering, læring og udvikling

Solbo er en teambaseret organisation, hvor ledelsen er et team bestående af forstander og tre afdelingsledere.

Afdelingslederne er knyttet til hver deres afdeling, men arbejder også på tværs af afdelinger.
Den enkelte afdeling er opdelt i teams, hvor væsentlige arbejdsområder omkring den pædagogiske indsats er uddelegeret.

Der er etableret teams på tværs af afdelinger og faggrupper som arbejder med forskellige indsatsområder, og herudover er der særlige videns indehavere, som har spidskompetencer inden for forskellige områder som f. eks IKT, seksualitet og forflytning. .På Solbo arbejdes med at skabe læring på jobbet gennem temadage og store eller små udviklingsprojekter på afdelings niveau eller for alle afdelinger samtidigt.

En stor del af kompetenceudviklingen foregår i hverdagen gennem kollegial sparring, ledelsesbaseret coaching og sidemandsoplæring.

Der udarbejdes individuelle kompetence planer, hvor der lægges vægt på, at den enkelte medarbejder over tid udvikler spidskompetencer gennem deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Derfor har personalet på Solbo dannet en Fællesklub, der udover gaver til bryllupper, runde fødselsdage… også sørger for, at der arrangeres flere forskellige sociale aktiviteter i løbet af året.

Vi har bl.a. været på udflugt til et juleudsmykket Tivoli, en tur i Operaen, spist på Christiania, til koncerter, teaterforestillinger, ballet, i biografen, til curling …

Vi bruger også vores fysik ved deltagelse i forskellige løb og på cykelture i omegnen.

Om sommeren arrangeres en hemmelig sommerudflugt, hvor vi først er aktive sammen – kanotur, rollespil, spil på græsset, orienteringsløb, fælles tema madlavning, vandretur… Typisk afslutter vi dagen med fællesspisning.

Julefrokosten glemmer vi selvfølgelig heller ikke. Og det plejer, at være rigtig sjovt.

Alle månedslønnede er medlemmer af Fællesklubben og vi indbetaler hver 50,- kr. pr. md..