Forældresamarbejde

På Solbo lægges vægt på en tæt dialog med børnenes forældre.

Mads og mor

Selvom barnet bor på Solbo har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Vi arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets primære netværk.

Som forældre er man velkommen til at deltage i dele af børnenes hverdag. F.eks. lægebesøg, tøjindkøb, forskellige aktiviteter som ridning, svømning og lignende. Ligeledes er man som forældre selvfølgelig altid velkommen til at komme på besøg i kortere eller længere tid, alt afhængig af ønsker og ressourcer. I sommerperioden har afdelingerne en række aktiviteter, som forældre er velkomne til at deltage i.

Traditioner:

I løbet af året inviteres forældrene til forskellige arrangementer som f.eks. forældremøder, julearrangementer, fastelavnsfest, arbejdslørdag, forældrekursus og sommerarrangement.
..To gange årligt afholdes en konference omkring det enkelte barn, hvor forældre, sagsbehandler, lærer og evt. andre fagpersoner deltager. Det ene af disse møder indkaldes af Solbo Her er det den koordinerende pædagog, der i samarbejde med teamet, udarbejder oplæg vedrørende den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats og kommer med oplæg til handleplan for barnet.

Den koordinerende pædagog er ligeledes i samarbejde med teamet, den primært ansvarlige i forhold til kontakten til forældre og andre samarbejdspartnere.
Alle fastansatte i gruppen har naturligvis kendskab til det enkelte barn.

En mulighed for at følge med i børnenes dagligdag og trivsel er at læse i børnenes kontaktbøger, der udfærdiges dagligt både af Solbo og af dagtilbuddet.

Af - og blandt forældrene i døgnafdelingerne vælges et forældreråd. På møderne drøftes emner vedr. det pædagogiske arbejde og vedr. driften af Solbo.


Forældresamarbejdet i børnehaven Solsikken sikres herudover gennem daglig kontakt via kontaktbøger, personlig kontakt én til to gange om ugen og gennem hjemmebesøg.

I Specialbørnehaven Solsikken er der oprettet en forældrebestyrelse.