Regnbuen

Døgnafdelingen Regnbuen

bolde 2 børn

Målgruppe

Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne i alderen 0 - 18 år. I Regnbuen bor der syv børn samt et aflastningsbarn.

Fysiske rammer

Afdeling Regnbuen ligger i stueplan og er indrettet til kørestolsbrugere.

Til fælles ophold og hygge er der: 

  • Opholdsstue med sofagruppe, klaver, TV og video og musikanlæg.
  • Opholdsstue med spisebord, reol med legetøj og IT miljø. 
  • Køkken, hvor børnene har mulighed for at opleve miljøet og duften af madlavning.
  • To badeværelser indrettet med de nødvendige hjælpemidler.

Hvordan bor vi?

Børnene bor på eget værelse. Dog er der ét værelse hvor to bor sammen. Værelserne er indrettet, i samarbejde med forældrene, således at de tilgodeser børnenes behov.

Der er gode udenomsarealer bl.a. med sansehave, legeplads, boldbane, bålplads og labyrint.

Dagligdagen

Det er vigtigt for os, at skabe en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer, ud fra det enkelte barns behov, muligheder og interesser.
Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.
Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads og Snoezelhus, ligesom vi søger at give gode fælles oplevelser udenfor Solbo.
Det enkelte barn tilbydes en fritidsaktivitet, som f.eks. musik, svømning eller ridning.

Aflastning

Regnbuen modtager hjemmeboende børn i aflastning i en turnusordning.

Når barnet er på Solbo, følger det sin skole, SFO eller børnehave. Barnet indgår i øvrigt i Regnbuens døgnrytme og aktiviteter, når det er i aflastning.

Kontakt for yderligere information på Regnbuen:Afdelingsleder Poul Svejstrup
Mail: Poul.Svejstrup@silkeborg.dk

Regnbuen tlf. nr. 2152 3736