Kvisten

Døgnafdelingen Kvisten

vandleg

Målgruppe

Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne i alderen 0 - 18 år.
På Kvisten bor der syv børn og unge.

Fysiske rammer:

Afdeling Kvisten er beliggende på 1. sal. En elevator løser de praktiske gner i forbindelse hermed. Til fælles ophold og hygge er der:

  • Opholdsstue med computer, TV og video.
  • Køkken til fælles samvær og spisning.
  • Niche indrettet som hyggekrog med spil m.m.
  • Legemiljøer.
  • To badeværelser.
  • Vaskerum og kontor.

Hvordan bor vi:

Alle har deres eget værelse, som forældrene kan være med til at præge indretningen af.
Der er gode udenomsarealer bl.a. med sansehave, legeplads, boldbane, bålplads og labyrint.

Dagligdagen:

Det er vigtigt for os, at skabe en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer, udfra det enkelte barns muligheder og interesser.
Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.
Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads og Snoezelhus, ligesom vi søger at give gode fælles oplevelser udenfor Solbo, som f.eks. udflugter, byture, koncerter eller oplevelser i naturen.
Det enkelte barn kan tilbydes én fritidsaktivitet, som f.eks. musik, svømning eller ridning.

Kontakt for yderligere information på Kvisten:Afdelingsleder Poul Svejstrup
Mail: Poul.Svejstrup@silkeborg.dk

Kvisten tlf. nr. 2152 3915