Døgnafdelinger

På Solbo er der to døgnafdelinger – Regnbuen og Kvisten

bolde 2 børn

Målgruppen er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Afdelingerne rummer både de børn, der bor her fast samt hjemmeboende børn i aflastning.

For begge afdelinger gælder, at vi lægger vægt på: 

  • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
  • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag, med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
  • Kommunikation som nøgleordet i det pædagogiske arbejde - at forstå og at blive forstået.
  • Børnenes indbyrdes leg og kommunikation.
  • At give barnet oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv.

Herudover mener vi, det er vigtigt, at børnene får varierede, sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer - såvel ude som inde.

Vi forsøger i videst muligt omfang at få gode fællesopleveler udenfor institutionen i form af udflugter, byture eller oplevelser i naturen.


Læs vores : Solbo et børnehjem i 75 år"