Solbo

Hvad er Solbo ?

Børnecenter Solbo - Specialbørnehaven Solsikken

Solbo er en døgn- og daginstitution under Silkeborg Kommune bestående af specialbørnehave, aflastning og døgntilbud.

Målgruppen er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne i alderen 0 – 18 år.

  • På døgnafdelingerne Kvisten og Regnbuen - bor der 14 børn og unge.
  • I Regnbuen er der yderligere en aflastningsplads, som som deles af hjemmeboende børn.
  • På aflastningen Vibevej er der plads til 5 børn.
  • I børnehaven - Solsikken- kommer dagligt 10 hjemmeboende børn i alderen 0 til 6 år.

Vi vægter et specialpædagogisk miljø, som er præget af udfordringer, oplevelser, samvær og omsorg.

Personalegruppen på Solbo består hovedsagelig af pædagoger. Derudover er der ansat en fysioterapeut, en ergoterapeut, pædagogmedhjælpere samt personale til køkken, rengøring, vaskeri, kontor og pedelfunktioner.

Fysiske rammer:
Solbo’s hovedbygning er bygget i to etager med kælder i 1950. Adskillige om- og tilbygninger bl.a. etablering af elevator, har sikret, at rammerne er tidssvarende.

Børnehaven Solsikken er bygget i 1998.

Institutionen er beliggende i et naturskønt område tæt på skoven og nær ved Gudenåen.
Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer er lyse og rummelige. Vi har gode udenomsarealer, som er specielt indrettede til børn med funktionsnedsættelse. Vi har bl.a. sansehave, legeplads, boldbane, bålplads og labyrint.

Solbo har afdelingen "Aflastningen Vibevej", som ligger på Vibevej 10 i Silkeborg.

Solbo har et Snoezelhus (sansehus) med seks rum, der er indrettet på hver sin særlige måde.