Sådan kan vi hjælpe dig

Er du forældre til et handicappet barn, har du og din familie forskellige muligheder for at få hjælp og støtte.

Når Børnehandicap skal vurdere barnets eller familiens behov, gør vi det med udgangspunkt fra barnets handicap. Derfor kan støtten være meget varieret og spænder økonomisk kompensation til en merudgift og over i døgnanbringelser. Støtten kan også gives direkte til barnet, eller den kan gives til jer som familie.

Hvem kan få hjælp:

Du kan tilbydes hjælp, hvis dit barn har: et betydeligt og varigt fysisk og/eller psykisk handicap. eller hvis dit barn har en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser.

Dit barns og din families behov for hjælp og støtte vurderes individuelt, ud fra netop dit barns handicap og konkrete problemstillinger.

Link til Socialstyrelsens: : Forældre til børn med fysisk eller psykisk handicap