Hjælp ved spiseforstyrrelse

Er du ung med spiseforstyrrelse eller har I et barn med en spiseforstyrrelse, kan du/I søge støtte og hjælp i Børnehandicapcenteret.

Klasse

Er du fagperson og er i kontakt med en eller flere unge der er udfordret af en spiseforstyrrelse eller i farezonen for at udvikle en spiseforstyrrelse, kan du også få sparring og hjælp i BHC.

Vi har et team af fagfolk der har erfaring og viden om det, at være ung og lide af en spiseforstyrrelse. Vi har også erfaring med hvilke faktorer i ungdomslivet der kan højne risikoen for at udvikle en spiseforstyrrelse.

Vi tilbyder følgende:

 - Kontakt Børnehandicapcenteret v/ konsulent Erroll Marshall

Tlf: +45 23 44 27 76
Email: ehm@silkeborg.dk

I kontakten vil du modtage information, råd og vejledning om de muligheder du har i Børnehandicapcenteret.

Den lukkede FB gruppe for forældre, BHC mod spiseforstyrrelse
Her i gruppen deler vi nyheder, ny viden, inspiration og erfaringer. Du kan møde andre forældre med erfaringer og udfordringer som måske ligner dine, og den vej få yderligere inspiration og motivation til de udfordringer du oplever i din hverdag.

Gruppen er ikke et forum for rådgivning.

OBS: Gruppen er først aktiv pr. 1. oktober, 2016

DitTeam

Hvis du og din familie får bevilget en indsats i hjemmet, tilbyder vi et 6 mdr. forløb, hvor vi sammen med dig/Jer, og evt. ekstern behandlingsansvarlig, planlægger den bedst mulige støtte. Vi kalder det DitTeam og det kan dække over en bred vifte af muligheder:

  • Måltidsstøtte
  • Motion og træning
  • Træning af daglige kompetencer
  • Træning af psykiske og sociale kompetencer
  •  Fritidsaktiviteter
  • Beskæftigelse / uddannelse
  • Boblen: Er et fritidstilbud til unge, der har fokus på interessefællesskabet med andre unge. Du kan læse mere om Boblen her.

I samarbejde med LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og Selvskade):

Forældregruppe - Ungegrupper - Temaaftener

Du kan også gratis og anonymt benytte dig af LMS rådgivning:

Unge kan benytte chat, sms og telefonrådgivning her.
Pårørende kan benytte chat, sms og telefonrådgivning her.
Fagpersoner kan benytte deres telefon og mailrådgivning her.

Inspirationsaftener

Der arrangeres løbende inspirationsaftener, hvor vi sætter fokus på forskellige temaer omkring det at være forældre til et barn med spiseforstyrrelse.

Disse inspirationsaftener har også fokus på et socialt element, fordi det er vores erfaring, at mange forældre kan have glæde af at have et fællesskab med andre forældre der oplever nogle af de samme udfordringer i hverdagen.

Derfor sættes der også tid af til at få snakket sammen og evt. aftale at mødes igen.